Podporovať trvalo udržateľný rozvoj, vyjadrovať svoj názor a podieľať sa na vytváraní lepšej budúcnosti spolu s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi - toto je niečo, čo chceme pre našu budúcu generáciu mladých ľudí.


2017